Att utbilda sig till just musiker har länge och av många ansetts vara ett oerhört kontroversiellt och riskfyllt val. Ja, finns det över huvud taget några jobb att få som musiker i Sverige, eller måste man bege sig utomlands efter studierna om man vill kunna leva på sin musik? Och, även om man gör det, hur bra måste man vara på sitt instrument för att kunna klara den hårda pressen på den internationella marknaden? Är det verkligen värt Egyptian_musician_4_̠_Alexandrianett liv av oro och osäkerhet genom att satsa på något så riskabelt som att bli musiker? Ja, svaret är enkelt – självklart är det så!

Att utbilda sig till och sedan arbeta som musiker är inte alls ett så anmärkningsvärt beslut och livsval som det var förr. Det finns gott om arbeten att få, och Sverige är en av världens absolut största musikexportörer, om man är intresserad av att arbeta som någon form av upphovsman. För visst behövs det både låtskrivare och producenter, även om vi redan som det är nu har många av världens främsta sådana här i Sverige. Det kommer alltid att behövas nya upphovsmän inom musiken, och det kommer alltid finnas plats för talang och hårt arbetande individer i alla branschen – och musikbranschen är sannerligen inget undantag.

Så, vad finns det för olika områden man kan utbilda sig till, när man är intresserad av en karriär som musiker? På de följande sidorna kommer vi att gå igenom just detta, för att försöka sprida lite ljus över vad du som aspirerande musiker eller producent har för potentiella karriärvägar framför dig, och även givetvis vilken typ av utbildningar som är att föredra och rekommendera vad gäller respektive yrkesval. Musikbranschen är hetare än någonsin, och innan du kastar dig ut på en resa av en lång karriär fylld av hårt arbete ska du givetvis vara så förberedd som möjligt!